היתרים תקני מוצרים 2016


  

היתר 62862 שלב 5 עד 31.12.2016 היתר 62861 תעלות חשמל עד 31.12.2016
 
 Permit Blinds shalav5 31.12.2015  62861-2  
     
היתר 62864 צנרת קשיחה לחשמל עד 31.12.2016  31.12.2016 היתר 72302 פרופילים עד  31.12.2016 היתר 62863 שלב 8 עד
 62864 Permit 72302 Profiles 31.12.2015 Permit Blinds shalav8 31.12.2015
     

   

הסמכות והיתרים לניהול איכות 2016 


  

היתר מערכת ניהול האיכות ISO 9001:2008 עד 04.11.2016
היתר מערכת ניהול האיכות ISO 9001:2008 IQNET 04.11.2016 עד  
 Quality Management System Standard SI ISO 9001.2008 until 04.11.2016 1he Quality Management System Standard SI ISO 9001.2008 until 04.11.2016 2he  

 

  הסמכות והתאמות לתקן מוצרים 2016


  

 

אישור התאמה לתקן צינור שרשורי מ-PVC

ירוק כבה מאליו דרג 2221 LIGHT

אישור התאמה לתקן צינור שרשורי מ-PVC

אפור כבה מאליו דרג 3341 MEDIUM 

 
matching ISI matching ISI