אביזרים לתעלות חשמל

הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
576-0 מכסה לתעלה 60 60 200 1
556-75 מכסה לתעלה 75 75 200 1
596-0 מכסה לתעלה 80 80 200 1
556-110 מכסה לתעלה 110 110 200 1
580-0 מכסה לתעלה 120 120 200 1
569-0 מכסה לתעלה 40 40 200 1
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
פינה שטוחה 40X40 סרטוט 570 פינה שטוחה 40X40 1
פינה שטוחה 60X40 סרטוט 570-01 פינה שטוחה 60X40 1
פינה שטוחה 60X60 סרטוט 570-05 פינה שטוחה 60X60 1
פינה שטוחה 75X50 סרטוט 570-03 פינה שטוחה 75X50 1
פינה שטוחה 110X50 סרטוט 570-02 פינה שטוחה 110X50 1
פינה שטוחה 120X60 סרטוט 570-04 פינה שטוחה 120X60 1
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
פינה פנימית 15X15 סרטוט 599 פינה פנימית 15X15 1
פינה פנימית 30X25 סרטוט 599-01 פינה פנימית 30X25 1
פינה פנימית 40X40 סרטוט 599-02 פינה פנימית 40X40 1
פינה פנימית 60X40 סרטוט 599-03 פינה פנימית 60X40 1
פינה פנימית 60X60 סרטוט 599-07 פינה פנימית 60X60 1
פינה פנימית 75X50 סרטוט 599-05 פינה פנימית 75X50 1
פינה פנימית 110X50 סרטוט 599-04 פינה פנימית 110X50 1
פינה פנימית 120X60 סרטוט 599-06 פינה פנימית 120X60 1
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
פינה חיצונית 30X25 סרטוט 599-09 פינה חיצונית 30X25 1
פינה חיצונית 40X40 סרטוט 599-10 פינה חיצונית 40X40 1
פינה חיצונית 60X40 סרטוט 599-11 פינה חיצונית 60X40 1
פינה חיצונית 60X60 סרטוט 599-15 פינה חיצונית 60X60 1
פינה חיצונית 75X50 סרטוט 599-13 פינה חיצונית 75X50 1
פינה חיצונית 110X50 סרטוט 599-12 פינה חיצונית 110X50 1
פינה חיצונית 120X60 סרטוט 599-14 פינה חיצונית 120X60 1
פינה חיצונית 15X15 סרטוט 599-08 פינה חיצונית 15X15 1
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
סופית לתעלה 15X15 סרטוט 556 סופית לתעלה 15X15 1
סופית לתעלה 30X25 סרטוט 556-01 סופית לתעלה 30X25 1
סופית לתעלה 40X40 סרטוט 556-02 סופית לתעלה 40X40 1
סופית לתעלה 60X40 סרטוט 556-07 סופית לתעלה 60X40 1
סופית לתעלה 60X60 סרטוט 556-08 סופית לתעלה 60X60 1
סופית לתעלה 75X50 סרטוט 556-04 סופית לתעלה 75X50 1
סופית לתעלה 110X50 סרטוט 556-03 סופית לתעלה 110X50 1
סופית לתעלה 120X60 סרטוט 556-06 סופית לתעלה 120X60 1
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
554-01 מחזיק כבלים פנימי 60X40 1
554-02 מחזיק כבלים פנימי 60X60 1
554 מחזיק כבלים פנימי 120X60 1
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
591755 מחזיק גשר לכבלים 75X50 1
59294 מחזיק גשר לכבלים 90X40 1
591126 מחזיק גשר לכבלים 120X60 1
59264 מחזיק גשר לכבלים 60X40 1
59266 מחזיק גשר לכבלים 60X60 1
דילוג לתוכן