פרופילים שונים לחקלאות וגינון

הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
מגן נוקרים "U" לצינור טפטוף 17 סרטוט 453 מגן נוקרים "U" לצינור טפטוף 17 22 25 200 50
מגן נוקרים "U" לצינור טפטוף 20 סרטוט 453-20 מגן נוקרים "U" לצינור טפטוף 20 25 30 200 50
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
152 סף דשא – שחור
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
164 צינור שתייה ללולים 25 300 900
דילוג לתוכן