צנרת שרשורית להולכת חשמל

הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
צינור שרשורי דרג 2221 Ø16 סרטוט 527-16 צינור שרשורי דרג 2221 Ø16 16 10000 1
צינור שרשורי דרג 2221 Ø20 סרטוט 527-20 צינור שרשורי דרג 2221 Ø20 20 10000 1
צינור שרשורי דרג 2221 Ø25 סרטוט 527-25 צינור שרשורי דרג 2221 Ø25 25 10000 1
צינור שרשורי דרג 2221 Ø32 סרטוט 527-32 צינור שרשורי דרג 2221 Ø32 32 5000 1
צינור שרשורי דרג 2221 Ø40 סרטוט 527-40 צינור שרשורי דרג 2221 Ø40 40 5000 1
צינור שרשורי דרג 2221 Ø50 סרטוט 527-50 צינור שרשורי דרג 2221 Ø50 50 5000 1
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
צינור שרשורי דרג 3321 Ø16 סרטוט 528-16 צינור שרשורי דרג 3321 Ø16 16 10000 1
צינור שרשורי דרג 3321 Ø20 סרטוט 528-20 צינור שרשורי דרג 3321 Ø20 20 10000 1
צינור שרשורי דרג 3321 Ø25 סרטוט 528-25 צינור שרשורי דרג 3321 Ø25 25 10000 1
צינור שרשורי דרג 3321 Ø32 סרטוט 528-32 צינור שרשורי דרג 3321 Ø32 32 5000 1
צינור שרשורי דרג 3321 Ø40 סרטוט 528-40 צינור שרשורי דרג 3321 Ø40 40 5000 1
צינור שרשורי דרג 3321 Ø50 סרטוט 528-50 צינור שרשורי דרג 3321 Ø50 50 5000 1
דילוג לתוכן