תעלות מיזוג אוויר

הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
תעלת מיזוג 6X6 סרטוט 577 תעלת מיזוג 6X6 60 60 200 18
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-D תעלות מיזוג דנקול 75X50 75 50 200 12
586-D תעלות מיזוג דנקול 80X60 80 60 200 12
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-03 פינה שטוחה לדנקול 75X50 10
586-03 פינה שטוחה לדנקול 80X60 10
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-01 פינה פנימית לדנקול 75X50 10
586-01 פינה פנימית לדנקול 80X60 10
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-02 פינה חיצונית לדנקול 75X50 10
586-02 פינה חיצונית לדנקול 80X60 10
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-04 מחבר ישר לדנקול 75X50 20
586-04 מחבר ישר לדנקול 80X60 20
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
586-05 מחבר T לדנקול 80X60 10
575-05 מחבר T לדנקול 75X50 10
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-06 פקק סופי לדנקול 75X50 20
586-06 פקק סופי לדנקול 80X60 20
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-07 מחבר ישר למעבר קיר לדנקול 75X50 20
586-07 מחבר ישר למעבר קיר לדנקול 80X60 20
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
575-08 מחבר ברך למעבר קיר לדנקול 75X50 10
586-08 מחבר ברך למעבר קיר לדנקול 80X60 10
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
530 צינור ניקוז גמיש "5/8 3000 1
דילוג לתוכן