תעלות חשמל עם מכסה נתיק

הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
תעלת חשמל 15X15 סרטוט 561 תעלת חשמל 15X15 15 15 200 72
תעלת חשמל 17X17 סרטוט 558 תעלת חשמל 17X17 17 17 200 70
תעלת חשמל 20×10 סרטוט 564 תעלת חשמל 20×10 20 10 200 100
תעלת חשמל 30×15 סרטוט 563 תעלת חשמל 30×15 30 15 200 54
תעלת חשמל 30×17 סרטוט 562-01 תעלת חשמל 30×17 30 17 200 48
תעלת חשמל 30×25 סרטוט 565-01 תעלת חשמל 30×25 30 25 200 36
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
תעלת חשמל 40×25 סרטוט 566 תעלת חשמל 40×25 25 40 200 20
תעלת חשמל 40X30 סרטוט 556I-02 תעלת חשמל 40X30 40 30 200 10
תעלת חשמל 30×40 סרטוט 567 תעלת חשמל 30×40 30 40 200 16
תעלת חשמל 40×40 סרטוט 569-01 תעלת חשמל 40×40 40 40 200 24
תעלת חשמל 60×25 סרטוט 572 תעלת חשמל 60×25 60 25 200 30
תעלת חשמל 60×40 סרטוט 574-01 תעלת חשמל 60×40 60 40 200 18
תעלת חשמל 60×60 סרטוט 576-01 תעלת חשמל 60×60 60 60 200 18
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
תעלת חשמל 110×50 סרטוט 587 תעלת חשמל 110×50 110 50 200 8
תעלת חשמל 110×60 סרטוט 558i תעלת חשמל 110×60 110 60 200 4
תעלת חשמל 120×60 סרטוט 579 תעלת חשמל 120×60 120 60 200 8
תעלת חשמל 200×100 סרטוט 589 תעלת חשמל 200×100 200 100 200 4
תעלת חשמל 75×50 סרטוט 584 תעלת חשמל 75×50 75 50 200 12
תעלת חשמל 80×60 סרטוט 586 תעלת חשמל 80×60 80 60 200 18
תעלת חשמל 90×40 סרטוט 585 תעלת חשמל 90×40 90 40 200 12
הרחב סרטוט מק"ט כותרת A (מ"מ) B (מ"מ) C (מ"מ) ØD (מ"מ) L (ס"מ) יחידות במארז
תעלת חשמל מחולקת 60X20 סרטוט 571 תעלת חשמל מחולקת 60X20 60 20 200 30
תעלת חשמל מחולקת 60X25 סרטוט 573-01 תעלת חשמל מחולקת 60X25 60 25 200 30
תעלת חשמל מחולקת 60X40 סרטוט 578-01 תעלת חשמל מחולקת 60X40 60 40 200 18
תעלת חשמל 120×60 עם מחיצה פריקה סרטוט 581 תעלת חשמל 120×60 עם מחיצה פריקה 120 60 200 12
תעלת חשמל מחולקת 120×60 סרטוט 581-01 תעלת חשמל מחולקת 120×60 120 60 200 8
דילוג לתוכן